به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری ایران و برزیل برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده به شرح پیوست در جلسه 4 اردیبهشت 1398 هیات وزیران تصویب شده است.