به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پلیس هرات مدعی است پوشاندن سر و صورت باعث ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان می‌شود.

در خبرنامه پلیس هرات آمده است: تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از افراد و اشخاص برای انجام جرایم جنایی و اعمال شوم سر و صورت خود را می‌پوشانند.