به گزارش گروه سیاسی برنا، فرزند آیت الله طالقانی پس از حمله دلواپسان به وزیر ارتباطات برای احداث دکل مخابراتی در طالقان در اینستاگرام نوشت؛ 

شنیده ام‌عده ای گفته اند وزیر ارتباطات نزدیک‌محل پدر عیالش واقع در طالقان دکل مخابراتی زده است. لذا لازم دیدم توضیح دهم که طالقان‌با هشتاد و چند روستا و قدمتی تاریخی یک منطقه گردشگری است و ارتزاق خیلی از کارکنان دوست داشتنی آنجا از طریق گردشگری است. متاسفانه در سالیان متوالی بی توجهی زیادی به دیار ما شده است. دو سال پیش از آقای وزیر ارتباطات خواستم حداقل کاری که از دستش بر می اید برای طالقان انجام دهد و پوشش انتن دهی را بهبود ببخشد. دستور داد ۵ سایت تلفن همراه در نقاط مختلف طالقان احداث شود و به وعده اش عمل کرد همچنان که در خیلی دیگر از روستاهای کشور انجام شده است.