به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به گفته کارشناسان این تحریم نه تنها آمریکا را امن و پیشرفته نخواهد کرد بلکه به کشوری عقب افتاده از لحاظ توسعه 5جی تبدیل خواهد کرد و کمپانی های آمریکایی را مجبور به پرداخت هزینه سنگین برای توسعه 5جی می کند.