️به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، شیخ عبداللطیف خطاب به اهل سنت گفت: همه باید آماده دفاع از ایران باشند. این دفاع واجب شرعی است و همگان باید اطاعت کنند.

او ادامه داد: در برابر سیاست های تجاوزگر آمریکا نه فقط عراق بلکه از همه امت اسلامی انتظار می رود که در برابر هر گونه تجاوزگری علیه ایران و همه کشورهای عربی و اسلامی بایستند.

شیخ عبداللطیف تاکید کرد: آمریکا با سیاست تجاوزگری خود، دین، تمدن، هویت وجودی و تاریخ و آینده امت اسلامی را هدف قرار داده است.

او تصریح کرد: سیاست های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در راستای پروژه صهیونیستها است.

رئیس دیوان اهل تسنن عراق در پایان تاکید کرد:  این پروژه همچنان تا خارج کردن همه بازیگران منطقه ای از بازی موازنه قدرت در منطقه ادامه خواهد داشت.