به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، سناتور برنی سندرز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به بچه‌قلدر جنگ افروز تشبیه کرد.
سناتور برنی سندرز که نامزد انتخابات ریاست جمهوری‌ آمریکا نیز هست، در صفحه توئیتر خود نوشت: ترامپ، قلدر مدرسه، تهدید می‌کند که پای ما را به جنگی دیگر در خاورمیانه می‌کشاند. فقط همین را کم داشتیم! اما این نه بچه‌ها و نوه‌های ترامپ یا دوست‌های میلیاردرش بلکه بچه‌های طبقه کارگر خواهند بود که خواهند جنگید و در جنگ کشته خواهند شد. با ایران نجنگید.