به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی ماده (4) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ب موجب ماده 4 این طرح مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون تعیین شد که عبارت است از:

الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب