به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این نشست صریح و صمیمانه ظریف و جمعی از مدیران رسانه ها دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در خصوص آخرین و مهمترین تحولات سیاست و روابط خارجی کشور، چشم انداز ها و چالش های پیش رو و راه های برون رفت از آنها بیان کردند.