به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، گردان های قدس تاکید کردند نیروهایش توانستند دو خودروی نظامی را با پهپادها در درگیری "حمم البدر " هدف قرار دهند.

محمود العجرمی کارشناس نظامی و استراتژیک معتقد است اقدام گردان های قدس در هدف قرار دادن دو خودروی نظامی میزان تحول و قدرت نیروهای مقاومت فلسطین در نوار غزه را نشان می دهد.

وی گفت: مقاومت با پخش این ویدئو که عملیات قهرمانانه خود را مستند اثبات می کرد پیام های زیادی داشت، اولین پیام نیز دروغ بودن اعلان های رسمی اسرائیل بود که بر تلفات اخیر درگیری ها نیز سرپوش گذاشت، دومین پیام پهپادها این است که مقاومت توانست از دیوار امنیتی دشمن اسرائیلی در شرق نوار غزه عبور کند، مقاومت امروز به تهدیدی بزرگتری برای ارتش اشغالگر و ساکنان شهرک نشینان تبدیل شده است.

این ویدئو هم چنین پیام روشنی برای شهرک نشینان داشت مبنی بر اینکه سطح نظامی سیاسی اسرائیل، با پنهان کردن اطلاعات حساس از جبهه داخلی اسرائیل و تسلط بر وضعیت میدانی درگیری ها، امنیت آنان را واقعا به خطر انداخته است.

این ویدئو هم چنین موجب بی اعتمادی جدیدی میان جبهه داخلی و سطوح نظامی اسرائیل گردید.

العجرمی گفت: جنگنده های گردان های قدس جنجالی در اسرائیل به راه می اندازد به ویژه اینکه نیروهای مقاومت کاملا روشن و شفاف به تهدیدی امنیتی برای اسرائیل تبدیل شده اند.

وی افزود: پرواضح است که جبهه داخلی اعتماد خود را به اطلاع رسانی دشمن صهیونیستی از دست داده زیرا اخیرا جبهه داخلی برای کسب اطلاعات و تاکید بر صحت اخبار خود و حوادث امنیتی جاری از رسانه های مقاومت نقل قول می کند؛ جبهه داخلی اسرائیل از نظر معنوی در هم ریخته و میان جبهه داخلی و سطوح نظامی سیاسی و امنیتی به دلیل پنهان کردن تلفات درگیری با مقاومت بی اعتمادی به وجود آمده است، انتظار می رود مقاومت در درگیری های آتی به شکل ویژه ای در سطح نظامی و امنیتی پیشرفت زیادی کند.

نیروهای مقاومت و گردان های قدس امکانات زیادی دارند که درگیری های آتی خود درباره آن سخن خواهند گفت .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: