به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، داود عزیزی، مدیرکل پارلمانی وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفت: نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، با ماده یک این لایحه با 171 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

لازم به ذکر است، در نشست امروز ماده 2 لایحه مذکور با 151 رأی موافق، 16 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان مجلس رسید که براساس آن تعاریف مربوط به وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تعریف شد.

در ماده یک لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان آمده است: به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ورزش و امور جوانان کشور، اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار وزارت نامیده می شود به شرح زیر تعیین می شود.

براساس ماده 2 این لایحه؛

الف- ورزش: فعالیتی مشتمل بر به کارگیری قوای جسمانی، فکری و مهارت های حرکتی است که در انواع تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای با اهداف معین اجرا می شود.

ب- ورزش تربیتی: ورزشی که از سوی خانواده، باشگاه و نهادهای رسمی آموزشی به ویژه مهدهای کودک، مدارس و دانشگاه ها به صورت برنامه ریزی شده پیگیری می شود و هدف آن توسعه مهارت های حرکتی ورزشی پایه است.

پ- ورزش همگانی: هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی است و نشاط و سلامت عمومی مردم را تامین می کند.

ت- ورزش قهرمانی: ورزشی است رقابتی و سازمان یافته که با توجه به مقررات خاص هر رشته برای ارتقای رکوردهای ورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام می شود.

ث- ورزش حرفه ای: ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذی نفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام می شود.

ج- تربیت بدنی: فرآیند تربیتی که در آن فرد با شرکت در برنامه ها، فعالیت ها و تمرینات جسمی و ذهنی به رشد و نمو استعدادها در ابعاد جسمانی و اخلاقی می پردازد و موجب بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی ی شود.

چ- باشگاه ورزشی: به موسسه ای اطلاق می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش های اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و مدال در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تاسیس و فعالیت می کند.

ح- اتحادیه باشگاه های ورزشی: شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگاه های ورزشی است که با هدف نظارت و تامین حقوق صنفی اعضا در کلیه زمینه های ورزشی به غیر از ورزش حرفه ای با مجوز وزارت ایجاد و فعالیت می کند.

خ- شایستگی فنی- حرفه ای: مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی ورزشی و نگرش کسب شده از طریق آموزش و تجربه کاری که برای صلاحیت انجام یک حرفه ورزشی لازم است.

د- منش پهلوانی: بهره مندی از توانمندی های جسمانی در کنار توجه به ارزش های اخلاقی، معنوی و اعتقادی است که مبنای رفتار و عمل فرد محسوب می شود.

ذ- خیرین ورزش یار: اشخاص حقوقی و حقیقی که نسبت به تامین تمام یا بخشی از هزینه احداث یا تجهیز مکان ورزشی و حمایت از فعالان و نهادهای ورزشی اقدام می کنند.

ر- مکان ورزشی خیرساز: مکان ورزشی که حداقل نیمی از هزینه های احداث آن توسط خیر یا خیرین تامین شده باشد.

ز- جوان: به فردی اطلاق می شود که در رده سنی مصوب شورای عالی جوانان قرار دارد.

ژ- خانه های جوانان: مراکزی که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان و مشارکت، تمرین و توانمندسازی اجتماعی و آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و فعالیت می کنند.

س- امور جوانان: فعالیت هایی که مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: