به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، «قاسم ژومارت توکایف»، نامزد مورد حمایت «نور سلطان نظربایف»، رئیس جمهوری سابق با اکثریت قابل توجه آرا در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یافت.

وی دومین رئیس جمهوری قزاقستان پس از سی سال زمامداری "نورسلطان نظربایف" است و توانست با تصاحب ۷۰/۹۶ آرا ، رئیس جمهوری قزاقستان شود.