به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در نامه «محمد مخبر» به دفتر مقام معظم رهبری آمده است: در چند سال اخیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خروج ارز با توجه به صنایع ارز بر، ورود به کسب و کارهای ارزآور و بکارگیری مدل‌های مشارکتی مردم در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی با رویکرد غیرماندگاری، اقداماتی را نظیر تولید کاغذ از باگاس، استخراج نفت از میدان مشترک یاران و تولید شکر از چغندرقند و… در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور انجام داده است.

در نامه رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تصریح شده است: این اقدامات مرهون همکاری همه مسئولین نظام بویژه مرتضی شهیدزاده رییس صندوق توسعه ملی است که با خدمات ارزنده خود موجبات اجرایی شدن این پروژه‌ها را در ستاد فراهم کرده است.