به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علیرضا حیدرآبادی‌پور»، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه، یکی از افرادی است که پرونده اتهامی وی در جریان رسیدگی به اتهامات پرونده هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه در جریان است.

بر اساس کیفرخواست صادره اتهام این فرد دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت است.