به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با پایگاه العهد لبنان از آزادی "نزار زاکا" خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران "نزار زکا"  شهروند لبنانی تحت بازداشت در ایران را در چارچوب همکاری دو جانبه با لبنان، اظهار حسن نیت و تقویت پیوندها میان دو ملت آزاد کرد

وی افزود: هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشت و این اقدام صرفا بنا به درخواست "میشل عون" رئیس جمهور لبنان و وساطت "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان انجام گرفت.

کیوان خسروی در ادامه اظهار داشت: باتوجه به نقش مهم و مؤثر آقای میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد.

وی برخوردها با نزار زاکا در مدت بازداشت را منطبق با معاییر قانونی دانست و گفت: برخوردی که طی مدت بازداشت در تهران با "نزار زکا" صورت گرفت به طور کامل با معیارهای قانونی و رعایت حقوق قضائی و انسانی محکومان مطابق بود و حتی خدمات و تسهیلاتی که به او ارائه شد، بیشتر از خدماتی بود که به دیگر زندانیان ارائه می شود.

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پایان افزود: براساس مستندات دستگاه امنیتی ایران، نزار زکا با دستگاه اطلاعات آمریکا علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته وپس از سپری کردن۴ سال از مدت محکومیت ۱۰ ساله با ارائه وثیقه از امتیاز آزادی مشروط استفاده کرد.