به گزارش برنا، یک مقام مسئول در وزارت نفت با تکذیب خبر منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص انفجار در یکی از سکوهای پارس جنوبی گفت:  بعد از ظهر امروز آتش سوزی محدودی در سکوی شماره ۹ پارس جنوبی رخ داد که با تلاش عوامل فنی به سرعت مهار شد. 

با تلاش کارشناسان فنی حاضر در محل خسارتهای جزیی  ناشی از آتش سوزی ، به سرعت ترمیم گردید وسکوی ذکر شده وارد چرخه فعالیت عادی خود شد.