به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، کاظم غریب آبادی، سفیر  کشورمان نزد سازمان های بین الملی در وین، در مصاحبه ای ویژگی های نشست شورای حکام در خصوص بررسی گزارش آژانس در مورد راستی آزمایی اجرای برجام در ایران را تشریح کرد. 

وی اظهار داشت نشست هفته جاری شورای حکام، در سایه تصمیم اخیر جمهوری اسلامی ایران برای کاهش برخی اقدامات داوطلبانه خود تحت برجام برگزار گردید.

 از این رو، ضمن اینکه پانزدهمین گزارش آژانس اجرای تعهدات ایران را تایید می کند، مدیرکل آژانس در گزارش شفاهی خود به تصمیم اخیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان اشاره کرد.

    غریب آبادی افزود  آمانو علت اینکه در گزارش شفاهی خود جمله "ایران در حال اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود تحت برجام می باشد" را در این نشست تکرار نکرد، اینگونه اعلام کرد که در پرتو تصمیم اخیر ایران، تکرار این موضع سابق وی منطبق با واقعیت نخواهد بود.

 وی اظهار داشت: ما نیز به آمانو تصریح کردیم که به هنگام انعکاس واقعیت های صحنه، باید بی طرفانه عمل نموده و تمامی جوانب واقعیت را منعکس نماید، نه به گونه ای که صرفاً بخشی از واقعیت برجسته گردد.