به گزارش گروه سیاسی برنا، حسام الدین آشنا در توییت معناداری درباره سفر نخست وزیر ژاپن به ایران نوشت؛ 

کسی که با دست پر می آید با دست خالی باز نمی گردد

کسی که با دست خالی می آید با دست پر باز نمی گردد

نیت خوب لازم است ولی کافی نیست.