به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، رئیس که برای شرکت در نشست شانگهای به بیشکک قزاقستان سفر کرده است، در حاشیه این نشست با شی جی پینگ گفتگو دیدار و گفتگو کرد.

پس از گفتگوی دو نفره، هیئت های ایرانی و چینی به ریاست دو رئیس جمهور به بحث و تبادل نظر پرداختند.