به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، «سارا هاکبى ساندرز» که سه سال براى دولت ترامپ کار کرد و چهره عمومى و مطبوعاتى او در کاخ سفید بود تا پایان ماه دولت را ترک مى کند.

ترامپ در توییتى از رفتن او اظهارتاسف کرد.

سارا گفته مى خواهد به خانه اش در آرکانزاس بازگردد و در کنار فرزندانش باشد.

خبرنگاران از شیوه پاسخگویى او به سوالات راضى نبودند و مى گفتند سوال را با سوال جواب مى دهد و مطالب را به سمت سوال کننده برمى گرداند.

ترامپ ابراز امیدوارى کرد که ساندرز وارد رقابت هاى فرماندارى آرکانزاس شود.