به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حسن روحانی» رئیس جمهور در دومین مرحله از سفر آسیایی خود، به منظور شرکت در پنجمین کنفرانس" تعامل و اعتماد سازی در آسیا (سیکا)" در تاجیکستان، لحظاتی قبل وارد دوشنبه شد و در فرودگاه این شهر از سوی شکور جان ظهور اف  رییس مجلس تاجیکستان مورد استقبال قرار گرفت