به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پدرام پاک آئین جایگزین مهدی کیایی مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی شد.

مهدی کیایی از ۱۰ سال پیش و از اول فروردین ماه ۱۳۸۹ مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی بوده است.