به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «لوکاش پاریزیک»، معاون وزیر امور خارجه اسلواکی، روز سه شنبه با «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت وگو کرد.

همچنین جوزپه پرونه سفیر جدید ایتالیا با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تحویل وزیر امور خارجه ایران کرد.

کلودیو پروویداس نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد نیز با حضور در وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف دیدار و اعتبارنامه خود را تقدیم وی کرد.

امروز همچنین نزار خیراله قائم مقام وزارت امورخارجه عراق با محمد جواد ظریف دیدار کرد.

در این دیدار مهمترین موضوعات و تحولات روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای مورد تبادل نظر قرار گرفت.