همایش فرمانداران سراسر کشور، کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اطلاع‌رسانی، عمرانی، اداری و مالی و بازرسی و حراست به ریاست معاونین وزیر کشور و دبیری فرمانداران با حضور، معاون اول رییس جمهوری، وزیر امور خارجه و وزیر کشور برگزار شد.

لینک کوتاه خبر