به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در ادامه سفرهای استانی خود، صبح جمعه بیست و یکم تیرماه وارد بجنورد شد.

رحمانی فضلی در روز نخست این سفر، با حضور در منطقه گلیل، ضمن ارزیابی شرایط توسعه ای و دیدار با مردم این منطقه، با عشایر مستقر در این منطقه گفتگو خواهد کرد.

وزیر کشور همچنین با حضور در قوشخانه، در جمع مردم بخش قوشخانه سخنرانی خواهد کرد و گزارش مسوولان محلی در خصوص اجرای برنامه های توسعه ای منطقه را ارزیابی خواهد کرد.