به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد البرادعی» مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام انتقاد کرد و هشدار داد که رویکرد تقابلی کاخ سفید خطر از بین رفتن این توافق را برطرف نمی کند.

محمد البرادعی در گفت وگو با روزنامه گاردین مدعی شد که تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی در چارچوب این توافق و نجات آن است.

وی آمریکا را به یک «گاومیش» تعبیر کرد که دنیا را در سراشیبی بی انتهایی قرار داده است.

البرادعی که به تعبیر خود از سیاست های آمریکا علیه ایران وحشت کرده است، کاخ سفید را متهم کرد که هم زمان با اعمال فشار، ادعای مذاکره با ایران را مطرح می کند.

مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که احمق ها (در آمریکا) افسار گسیخته شده و به دنبال تقابل نظامی با ایران هستند.

وی افزود: این یک فرصت برای انگلیس است که اعلام کند از ارزش ها و موازین بین المللی حمایت کرده و مانند آمریکا عمل نکند.