به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، یک منبع آگاه در مورد شایعه تاخیر در ارسال نامه رییس قوه قضائیه به اداره کل هیأت رییسه در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: «این نامه  پس از وصول به دفتر رئیس مجلس، بلافاصله به دستور رییس مجلس به اداره کل هیأت رییسه برای قرار دادن در دستور جلسه مجلس ارسال شد و تمام مطلب منتشر شده در این خصوص در  فضای مجازی کذب محض است.

البته انقلابی نماها با این دروغ ها زندگی سیاسی می گذرانند».