به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، خطاب به وزیرخارجه انگلیس در توییتر خود نوشت:

«انگلیس باید درک کند که اعزام کشتی جنگی به خلیج فارس نمی تواند ضامن امنیت باشد. در طول تاریخ امنیت تنها با دیپلماسی و احترام دوسویه تضمین شده است.»