به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این رصدخانه فضایی سوار بر یک موشک پروتون در ساعت 17:31 به وقت محلی (12:31 گرینویچ) سکوی فضایی بایکنور در قزاقستان پرتاب شود.

این تلسکوپ باید بتواند منابع بی شمار جدید اشعه ایکس، مثل سیاهچاله های عظیمی که در قلب هر کهکشان قرار دارد، شناسایی کند.

محققان می گویند این اطلاعات به درک ابعاد کلی ساختمان جهان کمک خواهد کرد.

امید می رود که این تلسکوپ شناخت تازه ای از نحوه شتاب گرفتن انبساط کیهانی به دست دهد.