به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، شورای امنیت ملی آمریکا گفته به همکاری با شریکان و متحدان خود برای مقابله با آنچه «رفتارهای مخرب ایران» خوانده شده ادامه خواهد داد. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: