اولین جلسه رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت های برزیلی وارد شده با ارز 4200 تومانی ، صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

لینک کوتاه خبر