به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، این قانون که پیشتر با اختلاف بسیار کم به تصویب کنگره ایالت کالیفرنیا رسیده بود، کسانی را که از انتشار اظهارنامه مالیاتی 5 سال گذشته خودداری کنند، از شرکت در رقابت های درون حزبی در این ایالت برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری منع می کند.