به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا, روزنامه رأی الیوم نوشت: ایران بزرگترین استفاده کننده از این جنگ تجاری خواهد بود زیرا چین به هیچ کدام از تحریم های آمریکایی تحمیل شده علیه ایران پایبند نخواهد ماند و چه بسا بار دیگر واردات خود را به میزان قبل از این تحریم ها یعنی بیش از 700هزار بشکه در روز برگرداند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: