«احد آزادی خواه»، رییس فراکسیون حج و زیارت در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص ادعای رکن آبادی بیان کرد: از آنجایی که رییس فراکسیون حج و زیارت در مجلس هستم و نماینده مردم محسوب می شوم و دولتی نیستم، به این معنا است که نوکر مردم در این سنگر هستم. آنچه را که در سال گذشته به عینه دیدم اینگونه نیست که رکن آبادی مطرح کرده است. بعثه و سازمان حج چنین قراردادی را امضا نکردند و چنین مسئله ای را نپذیرفتند که فاجعه منا تقصیر خودشان بوده است.

او در ادامه گفت: در همه قراردادها سازمان حج و بعثه موضوع فاجعه منا را می آورند اما سعودی ها زیر بار نمی‌روند و اصلا حاضر نیستند در این باره مذاکره کنند؛ بدین معنا نیست که تقصیر را بپذیریم. 

آزادی خواه گفت: اگر رکن آبادی یا هر شخص دیگری سند قابل ارایه دارند، منتظر هستم آن را ارائه کنند و حاضرم به عنوان مسئولِ مستقیم ملی این موضوع را در مجلس با قوت و قدرت پیگیری و گزارش آن را هم به مردم ارائه دهم. اگر اسنادش قابل ارائه است بیاورند کمک هم‌ می کنم. اگر هم قابل ارائه نیست که نباید تشویش اذهان عمومی صورت گیرد و نباید زحمات سازمان حج و بعثه زیر سوال برود. از نزدیک شاهد بودم زحمات مجموعه عوامل حج و زیارت چقدر در ایام‌حج نفس گیر است. سزاوار نیست بی اساس ذهنیت مردم را نسبت به حج و زیارت خراب کرد.