به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این تراکنش‌ها در حال پردازش‌، از جمله برای کنترل‌های لازم جهت تطابق آنها با معیارهای مالی بین المللی‌ است. 

فرانسه اعلام کرد که اینستکس ⁩ برای تسهیل تراکنش‌های مالی، تجارت مشروع میان ایران و اروپا بوجود آمده و «حفظ منافع اقتصادی برجام برای ایران تنها بر عهده اروپایی‌ها نیست و دیگر امضا کنندگان توافق و جامعه جهانی، در راستای به اجرا گذاشتن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، هم در این زمینه مسئولند.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: