به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، با تصویب هیات دولت، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به ترکیب شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی افزوده شد.

براین اساس، هیات وزیران در جلسه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری با الحاق معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به ترکیب شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موافقت کرد.

شورای سیاست گذاری ملی با مسئولیت وزیر دادگستری و عضویت چندین وزارتخانه و دستگاه دولتی با هدف سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی و اجرایی کردن برنامه‌های همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی فعالیت می‌کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: