به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه باید طبقه بندی  در اهداف و خواسته های کانون های وکلا باشد، تصریح کرد: بخشی از این طبقه بندی ناظر به اهداف کاملا ملی و حتی فراملی است. 
جنیدی با بیان اینکه ماموریت کانون وکلا فراتر از مختصات حرفه ای و صنفی است، گفت: معتقدم اولین ماموریت ما برای این کشور وحدت ملی است؛ به عنوان گروه های مرجع باید به این ماموریت در کشور قائل باشید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه گوناگونی بینش های مختلف در ایران از مختصات ایران است، عنوان کرد: حق نداریم  این گوناگونی در دیدگاه ها را مورد  رد و نفی قرار دهیم.
وی ادامه داد:  فقها در فقه قائل به قاعده جمع هستند؛ معتقدم آنچه گذشتگان ما  از خودشان به جا گذاشتند مسلک جمع بوده و همیشه تلاش کرده اند این ملت را با همه گوناگونی افکار و آراء در کنار هم داشته باشند.
جنیدی با بیان اینکه در برخی از کشورهای پیرامون ما هنوز همه مختصات یک ملت را نمی بینید، خاطرنشان کرد: ایران یک ملت به معنای واقعی کلمه است و با همه گوناگونی تصمیم گرفته ایم با هم باشیم و این یک تصمیم تاریخی بوده و هیچ کس نتوانسته ما را از هم تفکیک کند.
وی اذعان کرد: کشور حکومت های مختلفی در طول زمان در نتیجه جنگ ها و ورودها و خروج ها به خود دیده اما این ملت استوار تصمیم گرفته تا یک ملت باشد و اخلاق، زبان و ارزش های فرهنگی خود را حفظ کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه کانون وکلا به عنوان یک نهاد مرجع نمی تواند نسبت به این هدف بزرگ بی توجه باشد، مطرح کرد: کانون های وکلا باید یک مرام نامه ای برای خودشان ترسیم کنند که در بخش اولش به اهداف کلان بپردازد.
وی افزود: این ماموریت مهم نباید در لابه لای مشکلات از چشم دور بیفتد.
جنیدی با بیان اینکه اگر قرار باشد وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور محل هر گونه آسیبی قرار بگیرد دیگر جزئیات اولویت و اهمیت خودشان را از دست می دهد، عنوان کرد: کلیت باید تعقیب شود و از کانون وکلا توقع دارم که ارزش های بزرگ و مهم را به عنوان بخشی از اهداف و ماموریت کانون های وکلا قرار دهید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با با بیان اینکه حقوق مردم بر حکومت و بالعکس و همچنین حقوق مردم در برابر مردم که کمتر مورد تامل قرار گرفته، باید تعریف، تبیین و چارچوب آن معین شود، گفت: کانون های وکلا می توانند در این خصوص هدایت کننده دستگاه های اجرایی باشند و چراغ راهنمایی برای مدیران محلی و  حتی ملی.
وی با بیان اینکه مردم باید احساس کنند که شما رهبری منافع عموم را بر عهده دارید، عنوان کرد: در عین حال که امور صنفی را پیگیری می کنید این ماموریت های بزرگ را نیز به عنوان گروه مرجع و ملجأ مد نظر داشته باشید.
وی همچنین مطرح کرد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوی به دنبال پیگیری لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع ، مسولیت مدنی تهادهای دولتی و عمومی، حقوق بشر و شهروندی و غیره بوده ایم و بیش از هزاران ساعت وقت در این خصوص صرف کرده ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهور خواستار اتحاد و همگرایی وکلا در چارچوب کانونهای وکلا شد وگفت: رقابت سالم بنیان سلامت است چون قرار گرفتن مدیرانی بر آمده از یک رقابت سالم و منصفانه در راس امور،  شفافیت و توسعه را با خود به همراه دارد.
وی با بیان اینکه بعد از پایان رقابت و استقرار در مدیریت، دیگر زمان همگرایی است، گفت:  گاهی در درون بعضی از کانون های وکلا همگرایی وجود ندارد؛ فقدان همگرایی سبب می شود که کار بر روی زمین می ماند.
جنیدی با بیان اینکه در اجتماع نیز طبق قانون طبیعت، نیروها بر هم اثر دارند و هر نیرویی محدود به نیروی دیگر محدود است ، گفت: خط مرز یک نیرو را نیروی دیگر می تواند تعیین کند و  اگر این نیرو منسجم باشد دامنه شمول و اعمال قدرتش گسترده تر می شود و اگر این نیرو پراکنده باشد نمی تواند اهدافش را پیش ببرد؛ برای اهداف حق محکم باشید.
جنیدی تصریح کرد: تا زمانی که نسبت به اهدافی که حق است و در آن سلامت و بزرگی، بهبود کلی وضعیت مردم و نهاد وکالت است با هم همگرایی نداشته باشید شرایط سخت خواهد بود.
وی با اشاره به نارضایتی کانون وکلا از ماده ۱۸۷ گفت: در این خصوص درون خودتان چارچوبی را ایجاد و مصوبه ای را داشته باشید و به ما ماموریت دهید که این مشکل را پیگیری کنیم؛ من هم معتقدم باید یک نهاد باشیم.
وی ادامه داد: البته مختصات نهاد مستقل و خود انتظام وکالت باید در پایان کار حفظ شود. 
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: اهمیت یکپارچگی در بودن ارزش هایی است که شما دهه ها به دنبالش بوده اید پس اگر آن ارزش ها در پایان کار بر این نهاد مستقل و خود التزام حکومت کند، یکپارچگی شما برای عموم مردم ایران نیز ارزش بزرگی است زیرا می تواند پشتوانه قابل اتکایی در تامین حق دادرسی عادلانه و پیشبرد حقوق مردم در این خصوص باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان اعلام کرد: به طور جد برای حل این مشکل در کنار شما هستم و این تمایل از سوی دیگر نیز به صورت جد وجود دارد اما باید پیشنهاد روشن داشته باشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: