«محمد اخباری»، کارشناس مسائل عراق، درباره تحولات عراق و تلاش برخی رسانه‌ها برای جهت‌دهی به اعتراضات مردمی و سوء استفاده از آن، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: تحولات در عراق طی یک هفته گذشته به نظر می رسد ادامه داشته باشد و سه موضوع در آن اتفاق افتاده است. یکی  در سطح داخلی است که به دلیل ضعف مدیریت و ندانم کاری ها و با ریخت و پاش هایی که انجام می گیرد که عملا باعث شده، مردم عراق از نظر خدمات عمومی و بهداشت، برق و آب، اشتغال، اقتصادی و گرانی هایی که وجود دارد، دست به اعتراض بزنند.

وی افزود: دومین موضوع، قدرت های منطقه ای هستند. همچنین کشورهای همسایه عراق به دلیل اینکه یک حکومت شیعی در عراق حاکم است و تضاد مذهبی با آنها دارند از جمله عربستان سعودی، امارات و اسراییل، مخالف به قدرت رسیدن شیعیان و حشدالشعبی و غیره هستند. بنابراین در اینجا بحث قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای مطرح است، قدرت هایی مثل ایالات متحده آمریکا، انگلیس و تا حدودی نیز فرانسه که علاقه مند نیستند، این کشور به یک ثباتی از نظر امنیتی و اقتصادی برسد تا بتواند خودش مستقلا اداره شود.

وی ادامه داد: عراق در حال حاضر از نظر نفتی وابستگی زیادی دارد چرا که صنعت نفت عراق را انگلیسی ها و آمریکایی ها اداره می کنند و بسیاری از صنایع عراقی ها توسط فرانسوی ها و کشورهای غربی مدیریت می‌شود. به همین دلیل این سه موضوع دست به دست هم داده است که این تحولات در عراق رخ دهد. در کنار اینها روابط استراتژیکی که ایران با عراق به خصوص در زمینه تبادلات فرهنگی و اجتماعی و در بعد دیگر اقتصادی برقرار کرده است، باعث شده کشورهای همسایه عراق و همچنین کشورهای غربی نتوانند این ارتباط استراتژیک را تحمل کنند. به نظر می رسد با هزینه زیادی که در آستانه اربعین به عنوان یک راهپیمایی بزرگ در سطح ملی و جهانی، انجام دادند تلاش می کنند تحولات عراق را تحت الشعاع قرار دهند و از این نارضایتی ها استفاده کنند.

این کارشناس مسائل عراق بیان کرد: به نظر می رسد، برخی از گروه ها و اصحاب سیاسی و داخلی هم بی میل نیستند که به این موضوع دامن بزنند یا سکوت کنند و از کنارش عبور کنند که این موضوع بیشتر پیگیری شود و مردم بیشتر بیایند و خواسته هایشان را در این مقطع زمانی، مطرح کنند.

محمد اخباری تاکید کرد: غربی ها و همسایه‌های عراق از جمله عربستان و امارات از نظر زمانی مقطع خوبی را انتخاب کردند و کسانی را وادار کردند که به این اعتراضات بپیوندند. تحریکات کشورهای منطقه ای و جهانی باعث شده که این غده سر باز کند. این اتفاقات می توانست در دو ماه گذشته اتفاق بیفتد چرا که مسئله ای مانند بیکاری برای ماه های اخیر و اکنون نیست بلکه از سال 2003 این اتفاق افتاده است یا یک سال قبل دو سال قبل هم وجود داشت. اما در حال حاضر از نظر زمانی سعی شده است که راهپیمایی اربعین را تحت الشعاع قرار دهند. دوم اینکه در این مقطع زمانی صدایشان بیشتر شنیده می شود چراکه به واسطه اربعین همه نگاه ها به عراق است که چه اتفاقی می افتد و اربعین چگونه است. از 85  نقطه جهان، مردم می آیند و این موضوع نقطه اصلی این اقدامات است.

 

خبرنگار: آزاده رحیمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: