«سعید شریعتی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره وجود تبعیض در برخورد برای برگزاری تجمعات به خبرنگار سیاسی برنا گفت: ابتدا اینکه تجمع، اعتراض و تظاهرات به عنوان حقوق مسلم همه شهروندان در اصل 27 قانون اساسی آمده است؛ مشروط براینکه مخل مبانی اسلام و بدون حمل سلاح باشد، بنابراین طبق این اصل، این حق برای همه شهروندان آزاد است. از این رو نمی‌توان این حق را نادیده گرفت به ویژه در ارتباط با تصمیمی که دولت، مجلس و یا سایر نهادها اتخاذ کرده باشند. ممکن است عده‌ای از شهروندان آن تصمیم را نافی حقوق خود بدانند و اعتراض و یا تظاهراتی و یا تحصنی را انجام دهند. این حق در یک جامعه توسعه یافته به ویژه جامعه ایران که بر مدار قانون اساسی اداره می‌شود، آزاد است و نمی‌توان خللی به آن وارد کرد؛ هرچند مخالفین کشور بخواهند، اعتراضات مسالمت آمیز را به سمت آشوب بکشانند.

شریعتی افزود: ظاهرا دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قانونی کشور، عده‌ای را شهروندتر از بقیه می‌دانند و در واقع یک‌سری حقوق را برای یک‌سری افراد به رسمیت می‌شناسند بنابراین نه تنها مخالفت نمی‌کنند، بلکه با آنها همراهی نیز می‌کنند و امکاناتی را نیز در اختیار آنها قرار می‌دهند. به ویژه اینکه چای و شیرینی هم توزیع می‌کنند و به حاضرین در اعتراضات خسته نباشید هم گفته می‌شود. این در حالی است که با عده‌ای دیگر با باتوم، گاز اشک‌آور و همچنین با بازداشت و بگیر و ببند، پذیرایی می‌کنند. بنابراین از معترضین پذیرایی می‌شود اما ممکن است نوع پذیرایی و برخورد، متفاوت باشد.

وی ادامه داد: دستگاه امنیتی  و انتظامی کشور ابتدا و به صورت ذاتی باید به شهروندان خدمات ارائه دهند و وقتی که شهروندی از حقوق مسلم و قانونی خود در حال استفاده است و اصل 27 قانون اساسی به او اجازه داده، باید کمال همکاری را با شهروندان داشته باشند. همچنین امنیت شهروندان را تامین کنند و اجازه ندهند، گروه‌ها یا معترضین به این تجمعات بیایند و به صورت خودسرانه نظم و امنیت این تجمعات را برهم بزنند. طبیعی است که هیچ تظاهراتی اگر معارضی نداشته باشد و فردی نخواهد خللی به آن وارد کند، به سمت خشونت حرکت نخواهد کرد. تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز اگر از سوی مخالفین و.. در پوشش‌های مختلف که می‌آیند و مداخله می‌کنند، برهم ریخته نشود، باچند شعار و یا بیانیه به پایان می‌رسد. این عرف تظاهرات مسالمت‌آمیز است.

خبرنگار: آزاده رحیمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: