به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پنجشنبه گذشته زنان در حالی به ورزشگاه رفتند که در یک اقدام خوب و همدلانه یکی از موکب ها در ورودی ورزشگاه مستقر شده بود و از بانوان پذیرایی می کرد تا این تلقی دوگانه و دوقطبی در ذهن هیچ کسی ایجاد نشود. داخل ورزشگاه هم زنان بسیاری حضور داشتند که هم حجاب چادر بر سر داشتند و هم نماز و دعا اقامه کردند و اساسا این تفکر هم در ذهن آنها نبود که این اتفاق اجتماعی را می توان در یک اقدام عجیب و موهن با پیاده روی اربعین که یک حرکت مقدس اعتقادی است با یک اتفاق صرفا اجتماعی مقایسه کرد.

نماز در ورزشگاه آزادی

اواسط مسابقه ایران و کامبوج براندازان با بازی مسیح علینژاد تلاش کردند دو قطبی پلیس و مردم را ایجاد کنند، آنها با انتشار یک فیلم تقطیع شده تلاش کرده چنین وانمود کنند پلیس مقابل مردم قرار گرفته است اما زنان ورزشگاه بلافاصله پس از بازی این ادعای علینژاد و رسانه های برانداز را با شدت تکذیب کردند تا این پروژه براندازان نقش برآب شود.

زنان ورزشگاه

زنان ورزشگاه

زنان ورزشگاه

علیرغم این فضای مثبت اما روزنامه کیهان امروز در اقدامی دور از انتظار، یک دوگانه عجیب و موهن ساخت، دوگانه ای که تلاش می کرد هواداران فوتبال را که یک موضوع اجتماعی است مقابل زائران اربعین قرار دهد این در حالیست که اصلا این دو موضوع هیچ ربطی بهم ندارند و اربعین و امام حسین (ع) و اهل بیت ریشه در جان و دل مردم قرار دارد و اصلا قابل قیاس با موضوعی مثل تماشای فوتبال نیستند.

تیتر عجیب کیهان

این تیتر کیهان به قدری زشت بود که حتی حامیان سنتی این روزنامه هم نسبت به آن و دوقطبی سازی کاذب این روزنامه واکنش نشان دادند و در فضای مجازی از همان لحظه انتشار واکنش های تندی نسبت به این تیتر نشان داده شد.

حضور زنان در ورزشگاه تدبیر مجموعه نظام بود، در شرایط فعلی هم براندازان بودند که تبلیغات مسموم تلاش کردند این موضوع را به بحران تبدیل کردند، وقتی موفق نشدند تلاش کردند موضوع را به دخالت خارجی ربط دهند در این شرایط تیتر کیهان نه تنها بازی در زمین آنها بود که زحمات دولت، نیروی انتظامی و باقی افراد دخیل در این رویداد را تحت تاثیر قرار داد. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: