«حسین سرتیپی»، وکیل مدافع حسین فریدون، در گفتگو با برنا درباره اجرای حکم وی گفت: آقای حسین فریدون در جهت تابعیت از قانون، تمکین از قانون، هزینه دادن برای اعمال قانون و برای حاکمیت قانون امروز در زندان پذیرش شدند.

وی در خصوص رد مال حسین فریدون گفت: رد مال را در جریان نیستم اما احکام قانونی باید اجرا شود. همانطوری که طرق قانونی برای پیگیری و اعتراض است طرق قانونی برای اجرای حکم هم است تا زمانی که حکم از طرق مراجع قضائی متوقف نشود، باید اجرا شود حالا هر چه که باشد.

وکیل مدافع حسین فریدون در پایان گفت: به ایشان دیروز زنگ زدند ما هم خودمان با پای خودمان رفتیم تشریفات را انجام دادیم و ایشان را تحویل دادیم.