به گزارش گروه سیاسی برنا، به نقل از روزنامه الشرق‌الاوسط، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین در گفت‌وگو با این روزنامه با اشاره به نقش قطر در آن‌چه جلوگیری در راهکار بحران یمن عنوان شده است، مدعی شد که قطر همواره در اجرای نقشش در یمن با مواجهه اراده ملتش برای متوقف کردن تمامی مداخله‌های خارجی [در قطر] از جمله تلا ش ایران برای برانگیختن درگیری، شکست خورده است.

وی در ادامه درباره نقش ایران درمنطقه مدعی شد که ایران باید پیام صلح، همسایگی خوب و چیزهایی از این دست را مخابره کرده و به خاطر اقداماتش در منطقه مسئول دانسته شود.