به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا, مارک اسپر, وزیر دفاع آمریکا گفت: نیروی زمینی آمریکا در اجرای منطقه امن در شمال شرق سوریه مشارکت خواهد کرد.

 از دولت ترکیه انتظار داریم ایمنی مردم در منطقه تحت کنترل آنها در سوریه را تامین کند.