به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سفارت ایران در روسیه اعلام کرد؛ عارفه سنایی، فرزند مهدی سنایی، سفیر ایران در فدراسیون روسیه در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ به دلیل سکته مغزی فوت کرد.

خبرگزاری برنا مصیبت وارده را به سفیر ایران در مسکو تسلیت گفته و برای بازماندگان ایشان، صبر از خداوند متعال مسئلت دارد.