به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، روز سه شنبه چهاردهم آبان ماه با دعوت از مقامات ذی‌ربط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در محل دفتر معاونت حقوقی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی و ملاحظات تشکل‌های دانشجویی را مورد بحث قرار داد و مقرر شد که موضوع در یک فرآیند کارشناسی مورد بررسی دقیق  قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.