به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در توییتر نوشت: یزد امروز شاهد ارائه یک بیانیه و آمار رسمی برای مواجهه با فساد سازمان‌یافته‌بود. لوایح شفافیت، فسادستیزی و مدیریت تعارض منافع، آورده‌های دولت در این مسیر است.

او افزود: هدایت‌ها و حمایت‌های رهبری و همراهی سه قوه، شروط لازم و کافی برای بازگشت اعتماد عمومی است. قاعدتا قوه محترم قضائیه در روزهای آتی با اقدامات ایجابی و روشنگری‌های بی‌طرفانه به جای دوگانه‌سازی‌های خطرناک نشان خواهد داد اتحاد ملی در مواجهه با فسادهای بزرگ  ناگسستنی‌است.