به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، الکساندر لوکاشین، معاون روس اتم، در مراسم بتون ریزی واحد دوم نیروگاه بوشهر گفت: ما چند سال پیش اولین نیروگاه بوشهر را تحویل دادیم والان چهل میلیون متر مکعب توانستیم اکسیژن را حفظ کنیم و انعقاد قرارداد با واحد های جدید بوشهر، اقدام بسیار مهمی برای ما بود. ما واحد اول نیروگاه را تحویل دادیم. بیشتر از 40 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است که سهم زیادی از تامین برق کشور شماست.

وی افزود: همکاری ایران ‌ و روسیه از مدت ها قبل شروع شده بود و این همکاری ها در واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر ادامه خواهد داشت.