به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پیشنهادات سازمان ملل به بغداد، به سه دسته «یک هفته‌ای»، «کوتاه‌مدت» و «میان‌مدت» تقسیم شده است.

آزادی بازداشت‌شدگان، محاکمه عوامل خشونت، اصلاحات انتخاباتی و اصلاحات بخش امنیتی از جمله پیشنهادات یک‌هفته و کوتاه‌مدت هستند.

اصلاح مفاد قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و مقابله با فساد از طریق تغییر قوانین، از پیشنهادات میان‌مدت است.

در بیانیه هیأت کمک سازمان ملل به عراق (یونامی) عنوان شده است که «خطر فزاینده‌ای وجود دارد که خرابکاران، اعتراضات مسالمت‌آمیز را بربایند.»