به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مبالغ زیر به حساب سرپرستان ۱۸ میلیون خانوار واریز خواهد شد.

اولین مرحله ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود

983DE249-66BB-4331-AAB2-DE1B6D0D85A8

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: