به گزارش خبرگزاری برنا، براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، قرار است درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به حساب خانواده ها به صورت ماهانه واریز شود. طبق برنامه ریزی صورت گرفته خانواده یک نفره مبلغ ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده ۵ نفره ۲۰۵ هزار تومان ماهانه دریافت خواهند کرد.

این طرح ۱۸ میلیون خانوار و بیش از ۶۰ میلیون نفر را در برمی گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: