براساس پیگیری خبرنگاران خبرگزاری برنا، اتصال اینترنت به صورت متناوب صورت می‌گیرد و در حال حاضر اتصال اینترنت شرکت های خصوصی، برخی ادارات و دانشگاه ها در چند استان برقرار شده و اینترنت خانگی و همراه هم به تدریج متصل می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: